ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Leiyomyoma of the Prostate; Case Report
Selver Özekinci, Suat Em

Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü / Diyarbakır Email: ozsener@dicle.edu.tr

Pure leiomyoma of the prostate is rare lesion. Smooth musculer lesions of the prostate may present as minute nodules associated with glanduler hyperplasia or as true leiomyoma of the prostate. We report the case in a 76 –year- old man with leiyomyoma who has with urinary symptoms.

Prostat Leiyomyomu; Olgu Sunumu

Prostatın pür leiyomyomu çok nadir bir lezyondur. Prostatın düz kas lezyonları oldukca sık görülen ve glandüler hiperplazi ile birlikte olan küçük bir nodül halinde ya da seyrek görülen prostatın gerçek leiyomyomu olarak karşımıza çıkar. Biz 76 yaşında idrar şikayetleri ile başvuran prostat leiyomyomlu bir hastayı sunduk.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)