ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Some Properties of Over 40 Years Women with High School and Over Regarding Menopausal Period and Conception of Calcium Source Foods in Diyarbakır
Günay Saka, Ali Ceylan, Melikşah Ertem, Yılmaz Palanci, Perran Toksöz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. / Diyarbakır Email: gsaka@dicle.edu.tr

The aim of this study was to determine the properties of women in pre or post menopausal period and their conception of calcium source foods. We interviewed randomly selected, aged over 40 years, 390 women with high school or higher education level in Diyarbakir. Body mass indexes (BMI) of the women were also calculated by measuring height and weight. 28,72% of the study population were postmenopausal. Of the postmenopausal women, 18,75 % had experienced a surgical or medical intervention causing menopause. Average menopausal age was 45,63±4,60 for natural menopause. According to BMI 37,44% of the women was with over weight and 8,21% of them was with obesity. Prevalence of overweight was higher in post menopausal women than others (16,10% - 5,00%) (p: 000). Only 24,62 % of the women attended to a physician for medical counseling. 14,61% of them were using calcium supplementary drugs and 6,41% of them were using estrogen regularly. Although most of the women (82,31%) had information bout increasing calcium requirement during postmenopausal period but 35,13% of them were consuming calcium source foods sufficiently. This result showed that knowledge on good nutrition was not reflected to their nutritional habits, and health education programmes should be conducted on this manner.

Diyarbakır İl Merkezinde Lise ve Üzeri Öğrenim Görmüş 40 Yaş Üzeri Kadınların Menopoz Dönemine Ait Bazı Özellikleri ve Kalsiyum Kaynağı Yiyecekleri Tüketim Sıklıkları

Bu çalışma pre ve post menopozal dönemdeki kadınların bu döneme ait bazı özelliklerini ve kalsiyum tüketim düzeylerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Diyarbakır’da il merkezinde lise ve üzeri öğrenim görmüş, rasgele seçilen 40 yaş üzeri 390 kadınla yüz yüze görüşülmüştür. Ayrıca kadınların boy ve ağırlıkları ölçülerek beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların %28.72’sinin menopoza girmiş olduğu saptanmıştır. Postmenopozoal kadınların %18,75’inde histerektomi veya ilaç kullanma öyküsü vardı. Doğal olarak menopoza girenlerin son adet yaşı ortalaması 45,63 ± 4,60 idi. BMI’ye göre kadınların %37.44’ü hafif şişman, %8,21’i şişman idi. Şişmanlık menopoza girmiş kadınlarda daha yaygındı (16,10% - 5,00%) (p:0,000). Kadınların %24,62’sinin menopoz nedeniyle doktora başvurduğu, %14,61’inin düzenli olarak kalsiyum preparatı almakta olduğu, %6,41’inin düzenli olarak östrojen preparatı kullanmakta olduklarını belirlenmiştir. Menopoz sonrası dönemde kalsiyum gereksiniminin arttığını bilen kadınların oranı %82,31 gibi yüksek düzeyde iken kalsiyum kaynağı yiyecek tüketimi yeterli olanlar %35,13 gibi düşük düzeyde bulunmuştur. Bu durum doğru beslenme bilgilerinin uygulamaya pek yansımadığını ve bu konuda beslenme eğitimi yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)