ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Spect Findings in a Case of Sunct Syndrome
Seyfi Arslan, Yusuf Tamam, İsmail Apak, Banu Tamam

Dicle Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D. /Diyarbakır Email: yusuta@yahoo.com

Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and Tearing (SUNCT) syndrome is classified in the rarely seen headaches of trigeminal origin. In its distinction paroxysmal groups of pain with low-moderate intensity which is generally unilateral and confined to the ophthalmic nerve region accompanied with autonomic symptoms is important. The etiology has not been exactly defined yet, but there are several studies going on over this subject. With this case report, we would like to present the cerebral Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) findings of a patient during an attack of SUNCT syndrome to contribute the discussion relevant to the etiology of the disorder.

Sunct Sendromu Olan Bir Olguda Spect Bulguları

Konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının eşlik ettiği unilateral kısa süreli nevraljifom ağrılar (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing (SUNCT)) sendromu nadir görülen trigeminal kaynaklı baş ağrıları arasında sınıflandırılmaktadır. Genellikle tek taraflı oftalmik sinir alanında hafif-orta şiddetli paroksismal gruplar halinde gelen ağrı ve buna eşlik eden otonomik bulguların varlığı ile ayırt edilir. Etyolojisi kesin olarak belirlenebilmiş değildir, ancak buna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu olgu sunumu ile oldukça nadir görülen SUNCT sendromu atağı sırasında saptadığımız SPECT bulgularını aktarmayı ve bulgularımızın hastalığın etyolojisine yönelik olası katkılarının tartışılması amaçlanmıştır.

Cilt 34, Sayı 4 (2007)