ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Obesity: Causes and Treatment Alternatives
Berrin Zuhal Bulucu Altunkaynak, Elvan Özbek

Atatürk Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji A.D. / Erzurum Email: berrinzuhal@yahoo.com

Obesity is an important and chronic disease. It occurs due to more body fat accumulation than normal levels, it associates with many factor and it needs to medical treatment. Important risk factors of obesity are feeding habits, sexualty (Female), age, education, marriage, labor number and hereditary. Obesity, may be originated from hereditary factors and it progresses very fastly in developed and developing countries. More than 30 % percent of population is obese in Turkey (male %7,9 female %23,4). It is known that obesity closely related with many chronic disorders. Thus, well knowledge about effects of obesity and its alternative treatments is important for determining ideal treatment of obesity and its complications. Aim of this review to represent effects, causing obesity and its treatment options together.

Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri

Obezite, genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir hastalıktır. Vücutta normalden fazla miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda faktöre bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir. Obezitenin en önemli risk faktörlerini fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet (kadın), eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Kalıtsal olarak da geçebilen obezite özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde toplumun %30’undan fazlası obezdir (erkeklerin %7.9’u, kadınların %23.4’ü). Birçok kronik hastalığın obeziteyle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle obezitenin etkenleri ve tedavi seçeneklerini iyi bilmek, obezite ve omplikasyonlarının ideal tedavisinin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Bu derlemede obeziteye neden olan etkenler ve obezitenin tedavi seçeneklerinin bir arada sunulması amaçlandı.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)