ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Sudden Infant Death Syndrome with Harlequin Fetus
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu, Sedat Akdeniz, Murat Akkuş

Dicle Üniv. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Email: skatar@dicle.edu.tr

The harlequin fetus, a severe variant of ichthyosis, occurs rarely, and these babies die within the first few days of life. Early retinoid therapy may improve the disorder and help increase survival rates. The exact cause of the sudden infant death syndrome of the suckling is not known and the incidence approximately is 0.1-0.3 %. In general, these babies looked well and healthy at the time of the sleeping but were found dead in their bed in the morning. We report a harlequin fetus with sudden infant death syndrome.

Harlequin Fetus ile Ani Bebek Ölümü Sendromu Birlikteliği

Harlequin fetus ihtiyozisin şiddetli bir varyantı olup, bu hastalar genellikle yaşamın ilk günlerinde kaybedilirler. Erken retinoid tedavisi iyileşme ve yaşama oranını arttırabilir. Ani bebek ölümü sendromu genellikle sağlıklı görünen, sabahları yataklarında ölmüş olarak bulunan ve ölüm nedeni saptanamayan bebeklerdir. Yaklaşık %0.1-0.3 oranında görülür. Bu olgu raporunda harlequin fetus ile birlikte ani bebek ölümü sendromu olabileceği düşünülen bir olgu sunulmaktadır.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)