ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Wilson’s Disease with Extrapyramidal Symptom as the First Finding: A Case Report
Mehmet Ufuk Aluçlu

Dicle Üniv. Tıp Fak., Nöroloji A.D. / Diyarbakır Email: aluclu@dicle.edu.tr

Wilson’s disease is rarely seen an autosomal recessive disorder which leads to degenerations in liver and brain due to disorder in copper metabolism. It was determined for a patient with limited arm movement after physical examination, and medical treatment was administrated. Clinical, laboratories and radiology findings of the patients were compared in detail with the current literary.

İlk Bulgusu Ekstrapiramidal Semptom Olan Wilson Hastalığı: Olgu Sunumu

Wilson hastalığı, bakır metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak karaciğer ve beyinde dejeneratif değişikliklere yol açan, otozomal resesif geçiş gösteren nadir görülen bir hastalıktır. Kolunda hareket kısıtlılığı ile başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda Wilson Hastalığı tanısı konularak medikal tedavi uygulandı. Wilson Hastalığı klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları literatür ışığında gözden geçirildi.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)