ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Value of Erythrocyte Indices and Red Cell Volume Distribution Width in Differential Diagnosis of Iron Deficiency Anemia and Anemia of Chronic Disease
Abdullah Altıntaş

Dicle Üniv. Tıp Fak. Hematoloji B.D. / Diyarbakır

Iron deficiency anemia (IDA) and anemia of chronic disease are the most commonly confused anemias. We investigate the diagnostic value of erythrocyte indices, red cell volume distribution width, and serum ferritin levels to make differential diagnosis of anemia in controls and anemic patients. Iron deficiency anemia (44 patients), anemia of chronic disease (41), IDA with anemia of chronic disease (17) and control (50) groups were compared. We performed serum ferritin, CBC, and sedimentation rate in all patientsand bone marrow aspiration in patients with anemia of chronic disease. Although mean cell volume (MCV) and mean corpuscular hemoglobin (MCH) are low in IDA and anemia of chronic disease, it is much  striking in the former one (p<0.001, p<0.001). Only 7.3% of patients with anemia of chronic disease had a MCV<70 fL and MCH<24 pg, 90.0% of patients with IDA were below that cut-off point. Serum ferritin means were in patients with IDA and anemia of chronic disease were 4.6±3.3 and 489.6 ±519.9 ng/ml, respectively. The probability of IDA is low when RDW is normal in microcytic anemias. RDW is high in half of patients with anemia of chronic disease. Reference values for ferritin must be changed in patients with anemia of chronic disease and IDA. If serum ferritin is 57.6-146.4 ng/ml anemia of chronic disease and iron deficiency must ruled out by other diagnostic tests.

Demir Eksikliği Anemisi ve Kronik Hastalık Anemisinin Ayırıcı Tanısında Eritrosit İndeksleri, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Serum Ferritin Düzeylerinin Değeri

Demir eksikliği anemisi (DEA) ve kronik hastalık anemisi (KHA) birbirleriyle en çok karışan anemi türleridir. Anemili hasta ve kontrol gruplarında serum ferritin düzeyi eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve eritrosit indekslerinin anemilerin ayırıcı tanısındaki rolü araştırıldı. Demir eksikliği anemisi grubu (44 hasta), KHA grubu (41) ve DEA+KHA (17) olan olgular ve kontrol grubu (50) karşılaştırıldı. Tüm olgular hemogram, serum ferritin düzeyleri, sedimantasyon ve KHA’sı hastalar ek olarak kemik iliği demir boyasıyla değerlendirildi. Hem DEA hem de KHA’da ortalama eritrosit volümü (MCV) ve ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) düşükse de DEA grubunda bu daha belirgindir (p<0.001, p<0.001). KHA grubunda olguların  %7.3’inde MCV<70 fL MCH<24 pg, DEA’da olguların %90.9’unda MCV ve MCH bu değerlerin altında idi. DEA ve KHA grubunda ferritin düzeyi ortalamaları sırasıyla 4.6±3.3 ve 489.6 ±519.9 ng/ml bulundu. Mikrositer anemilerde RDW normal bulunduğunda DEA olasılığı düşüktür. KHA’da olguların yarısında RDW artmaktadır. KHA+DEA grubunda serum ferritin düzeylerinde referans değerlerde değişiklik yapılmalıdır. Ferritin düzeyi 57.6-146.4 ng/ml arasındaysa DEA+KHA ihtimali diğer tanı yöntemleriyle ekarte edilmelidir.

 

Cilt 34, Sayı 2 (2007)