ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cow s-milk protein allergy
Tuğba Koca, Mustafa Akçam

Tuğba Koca,Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji&Hepatoloji BD, Isparta, Türkiye Email: tgkoca@gmail.com

ABSTRACT

Cow's Milk Protein Allergy (CMPA) is the most common food allergy in early childhood. It affects between 2% and 3% of infants. Symptoms and signs related to CMPA which IgE-mediated or non IgE-mediated may involve many different organ systems. The first and most important step in diagnosis is a thorough medical history. Results of laboratory tests alone are not sufficient to make diagnosis, always need to be considered together with the clinical features. CMPA can occur with multiple immunological mechanisms, therefore the diagnosis chance increases with use of numerous tests together. However, the negative test does not exclude the diagnosis. The gold standards in diagnosis are food elimination and challenge tests. Cow's milk and avoiding the use of its products, it is still considered as the first choice in the treatment of all children with CMPA.

Key words: Elimination diet, cow’s-milk protein allergy, treatment, oral challenge

İnek sütü protein alerjisi

ÖZET

İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) erken çocuklukta en sık görülen besin alerjisidir. Süt çocuklarının %2-3’ünde görülür. IgE aracılı veya IgE aracılı olmayan, birden fazla sistemi ilgilendiren klinik yakınmalar ile karşımıza çıkar. Genellikle erken çocukluk döneminde görülür ve geçicidir. Tanıda ilk ve en önemli basamak iyi alınmış bir öyküdür. Laboratuar testleri tek başına tanı koydurmaz, daima klinik ile birlikte değerlendirilmelidir. İSPA birden fazla immünolojik mekanizma ile oluşabildiğinden birden fazla testin bir arada kullanılması tanı şansını artırır. Ancak testlerin negatif olması tanıyı dışlamaz. Tanıda altın standart eliminasyon diyeti ve besin yükleme testidir. İnek sütü ve ürünlerinin kullanımından kaçınma, hala tüm çocuklarda İSPA tedavisinde ilk seçenek olarak kabul edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Eliminasyon diyeti, inek sütü protein alerjisi, tedavi, yükleme testi

Dicle Med J  2015;42(2):268-273

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0572

Cilt 42, Sayı 2 (2015)