ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Conservative treatment of anterior inferior and superior avulsion fractures of spina iliaca in adolescent amateur footballer
Umut Hatay Gölge, Burak Kaymaz, Ferdi Göksel, Erkam Kömürcü, Ersin Kuyucu

Umut Hatay Gölge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji, Çanakkale, Türkiye Email: uhg31@hotmail.com

ABSTRACT

The anterior inferior iliac spine (AIIS) and the anterior superior iliac spine (ASIS) avulsion fracture is a rare injury of pelvis. It usually occurs during the sport activities especially in football while hitting the ball. It is commonly misdiagnosed so that a detailed history and physical examination have a great importance. We present two cases of AIIS and ASIS avulsion fracture. Both of the patients applied to outpatient clinics with hip pain and difficulty in walking. History revealed the complaints started after hitting the ball during the football match and hip movements were limited. The patients were fifteen and sixteen years and after physical examination and radiological evaluation, avulsion fracture of the AIIS and the ASIS were diagnosed. Patients were treated conservatively with non-steroidal anti-inflammatory drugs and limited weight bearing with crutches for a month. The patients were free of pain and had full range of hip movements after one month period. At the end of the second month patients returned to active sports. AIIS and ASIS avulsion fractures are more common in adolescent football players but clinicians sometimes fail to diagnose this rare injury. We emphasize the importance of the detailed history and clinical examination and direct radiography could be enough for the diagnosis.

Key words: Anterior inferior iliac spine (AIIS), anterior superior iliac spine (ASIS), avulsion fracture, adolescent, football player

Adölesan amatör futbolcularda görülen spina iliaka anterior ve superior avulsiyon kırıklarının konservatif tedavisi: İki olgu sunumu

ÖZET

Spina İliaka Anterior İnferior (SİAİ) ve Spina İliaka Anterior Superior (SİAS) avülsiyon kırıkları pelvisin nadir görülen yaralanmalarındandır. Genelde sporcularda ve futbol oynarken şut çekme sırasında gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu yüzden SİAİ ve SİAS avülsiyon kırıklarının gözden kaçmaması için ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile başlanmalıdır. Olgularımızın ikiside amatör düzeyde futbol oynarken şut çekme sonrasında kalça ağrısı ve hareket kısıtlılığı ve yürümede zorluk nedeniyle poliklinikte görüldü. Yaşları 15 ve16 olan hastalarımızın fizik muayene sonrası yapılan radyolojik değerlendirmelerinde bir olguda SİAİ diğer olguda da SİAS avülsiyon kırığı saptandı. Koltuk değnekleri ile tam yük vermeden yürüme ve non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar ile yaklaşık bir ay istirahat ettirilen olgularımızın konservatif tedavi sonrası muayenede pasif kalça hareket açıklıkları tam ve ağrısız olarak değerlendirildi. İkinci ayın sonunda aktif spora dönüş gerçekleştirildi. SİAİ ve SİAS avulsiyon kırıkları adölesan futbolcularda daha sık gözlenen ancak nadir olan bu durumun gözden kaçmaması için ayrıntılı anamnez ve dikkatli fizik muayene yapılması ve direkt grafinin yeterli olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Spina iliaka anterior inferior, spina iliaka anterior superior, avulsiyon kırığı, adölesan, futbolcu

Dicle Med J  2015;42(2):256-259

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0568

Cilt 42, Sayı 2 (2015)