ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Penicillin and Eritromycin Susceptibility of Group A Beta- Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Cultures
Barış Gülhan, Sevim Meşe, Heval Bilek, Arzu Onur, Şebnem Nergiz, Kadri Gül

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. / Diyarbakır

ABSTRACT

In this study we aimed to evaluate the antibiotic susceptibility of group A beta-haemolytic streptococcus isolated from throat cultures of the patients with diagnosis of acute tonsillopharyngitis. A total of 334 throat specimens

collected between February 2006-June 2006 and 75 of them identified as group A beta-haemolytic streptococcus. The susceptibility of these isolates were inspected by Kirby-Bauer disk diffusion method. All the strains were susceptible to penicillin, but 8% resistance was detected to eritromycin.

Key words: Beta-Haemolytic Streptococci, Antibiotic Susceptibility

Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Penisilin ve Eritromisine Karşı Duyarlılıkları

ÖZET

Bu çalışmada amacımız akut tonsillofarenjit tanısı alan hastaların boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta  hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılığını değerlendirmektir. 2006 yılı şubat ve haziran ayları arasında akut tonsillofarenjit tanısıyla gönderilen 334 hastanın boğaz kültürlerinden izole edilen 75 adet A grubu beta hemolitik streptokok suşunun penisilin ve eritromisine duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.  Suşların tamamı penisiline karşı duyarlı bulunmuş, ancak eritromisine karşı %8 oranında direnç tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beta Hemolitik Streptokok, Antibiyotik Duyarlılığı

Dicle Med J  2008;35(1):34-37

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.01.

Cilt 35, Sayı 1 (2008)