ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Ocular findings in osteoporosis and rheumatismal diseases
Mesut Coşkun, Ali Akal

Mustafa Kemal Üniversitesi Göz Hastalıkları A.D, Hatay Email: drmesutcoskun@hotmail.com

ABSTRACT

Osteoporosis and rheumatismal diseases have some findings that affecting all layers of the eye. Adult and Juvenile rheumatoid arthritis, Sjögren’s syndrome and ancylosing spondylitis are frequently together with eye symptoms and signs. Eye findings frequently precede the symptoms of systemic disease. Uveitis, iridocyclitis, vitritis, keratitis, scleritis, anterior ischemic optic neuropathy and retinal vasculitis are the most frequent ocular inflammatory findings. Ocular inflammation may be either related to disease process itself, or secondary to anti-inflammatory agents. In present study, in the light of literature review, ocular findings of osteoporosis and rheumatismal diseases that most frequently accompanied by ocular signs were reviewed.

Key words: Osteoporosis, rheumatismal disease, ocular Finding

Osteoporoz ve romatizmal hastalıklarda göz bulguları

ÖZET

Osteoporoz ve romatizmal hastalıklar gözün tüm tabakalarını etkileyen bulgular ile karşımıza çıkmaktadır. Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit, Sjögren Sendromu, Ankilozan Spondilit sıklıkla göz bulguları ile beraberlik gösteren romatizmal hastalıklardır. Göz bulguları sıklıkla sistemik hastalığın semptomlarına öncülük etmektedirler. Bu hastalıklarda en sık olarak üveit, iridosiklit, vitritis, keratit, sklerit, anterior iskemik optik nöropati ve retinal vaskülit gibi oküler inflamasyon bulguları görülmektedir. Oküler inflamasyon hastalığın kendisinden kaynaklanabileceği gibi bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu çalışmada osteoporoz ve en sık göz bulgusu izlenen romatizmal hastalıkların oküler bulguları literatür eşliğinde araştırıldı.

Anahtar Kelimeler: Ostoeporoz, romatizmal hastalık, göz bulgusu.

Dicle Med J  2009;36 (4):329-332

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)