ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Micropenis
Semra Çetinkaya

Dr. Sami Ulus Children's Hospital Clinics of Pediatric Endocrinology, Ankara, TURKEY. Email: semcetinkaya@gmail.com

ABSTRACT

Micropenis refers to an extremely small penis with a stretched penile length of less than 2.5 SD below the mean for age or stage of sexual development. It should be differentiated from a buried or hidden penis and penile agenesis. It is important to use a standard technique of stretched penile measurement and nomograms for age to identify children with micropenis. Based on etiology they can be classified as hypogonadotropic hypogonadism (hypothalamic or pituitary failure), hypergonadotropic hypogonadism (testicular failure), androgen  insensitivity syndrome and idiopathic groups.

Key words: micropenis, diagnosis, treatment

Mikropenis

ÖZET

Mikropenis; uzatılmış penis uzunluğunun, yaşa ve ergenliğin derecesine göre ortalama değerden 2,5 standart sapmadan daha küçük olması olarak tanımlanan aşırı küçük penis demektir. Mikropenisi gömülü penisten ve penis agenezisinden ayırmak gerekir. Mikropenisli çocuklarda önemli olan, uzatılmış penis uzunluğunun standart bir biçimde ölçülmesi ve elde edilen ölçümün yaşa göre belirlenmiş nomogramlar kullanılarak değerlendirilmesidir. Etiyolojik olarak mikropenis; hipogonadotropik hipogonadizm (hipotalamik veya hipofizer yetersizlik), hipergonadotropik hipogonadizm (testiküler yetersizlik), androjene duyarsızlık sendromu ve idiyopatik olarak sınıflandırılabilir.

Anahtar kelimeler: mikropenis, tanı, tedavi

Dicle Med J  2009;36 (4):323-328

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)