ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Relationship of infant mortality with prenatal and natal service utility and demographic characteristics: Case-control study
Said Bodur, Yasemin Durduran, Hasan Küçükkendirci, Canan Dogan

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Saglıgı Anabilim Dalı, 42080 Akyokus/Konya Email: saidbodur@gmail.com

ABSTRACT

Objective: This study was carried out to determine the relationship of infant mortality with socio-demographical characteristics and prenatal-natal service utility.

Materials and Methods: The case control study was carried out in Konya province in 2007. The infants of whom provincial directorate of health was informed as dead during a year were the case group; the infants who were selected via one-to-one correspondence method, born alive and still live were the control group. Addresses of 541 infants were visited to gain the consent of mothers and information was collected via survey. Besides, infant and child monitoring forms, household determination form of the family, pregnant and puerperal monitoring forms were evaluated. Information about 444 cases and controls in total was gathered except for the ones that could not be reached due to various reasons.

Results: Of 444 infants who were dead in a year in Konya province and whose families and records could be reached 57.0% were male, 43.0% female, and 64.4% were dead early neonatal, 7.9% late neonatal and 27.7% post neonatal. Of the mothers of the dead infants 4.1% were at age 18 and under, 14.6% at age 35 and over. Infant mortality was correlated with low birth weight, not paying home visits during pregnancy, 4 and more pregnancies, kin marriage and pregnancy gap being less than 2 years. No relationship between other demographical and fertility characteristics and infant death was determined.

Result: It was found out that to develop the number and quality of monitoring in pregnancy, and to hinder consanguineous marriage and extreme fertility may decrease infant mortality.

Key words: Infant mortality, low birth weight, extreme fertility, pregnant monitoring, kin marriage

Bebek ölümlerinin prenatal-natal saglık hizmet kullanımı ve demografik özelliklerle iliskisi: Vaka-kontrol çalışması

ÖZET

Amaç: Bu çalısma, bebek ölümlerinin sosyodemografik özellikler ve prenatal-natal saglık hizmet alımı ile iliskisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu vaka kontrol çalısması, Konya ilinde 2007 yılında yapıldı. Bir yıl boyunca il saglık müdürlügüne bildirimi yapılan ölen bebekler vaka grubu, birebir eslesme yöntemiyle seçilen ve canlı dogup halen yasayan bebekler kontrol grubu olarak alındı. 541 bebegin adresine gidildi, annesinin onamı alınarak anket yardımıyla bilgi toplandı. Ayrıca, her bebegin bebek ve çocuk izlem fisi ile ailesinin ev halkı tespit fisi, annesinin gebe ve logusa izlem fisi incelendi. Çesitli sebeplerle ulasılamayan vakalar dısında, hakkında bilgi toplanabilen vaka ve kontrol sayısı 444’er olarak gerçeklesti.

Bulgular: Konya ilinde bir yıl içinde ölen, ailesine ve dogum öncesi kayıtlarına ulasılabilen 444 bebegin %57.0’si erkek, %43.0’ü kız olup, %64.4’ü erken neonatal, %7.9’u geç neonatal ve %27.7’si postneonatal ölüm idi. Ölen bebeklerin annelerinin %4.1’i 18 yas ve altı, %14.6’sı 35 yas ve üzeri idi. Bebek ölümlülügünün düsük dogum agırlıgı, gebelikte ev ziyareti yapılmaması, 4 ve üzeri gebelik, akraba evliligi ve gebelik aralıgının iki yıldan az olması ile iliskisi belirlendi. Diger demografik ve dogurganlık özellikleriyle bebek ölümü arasında iliski saptanamadı.

Sonuç: Gebelikte izlemlerin sayı ve niteliginin gelistirilmesinin, akraba evliliginin ve asırı dogurganlıgın azaltılmasının bebek ölümlerini azaltabilecegi kanısına varıldı. Anahtar Kelimeler: Bebek ölümü, düsük dogum agırlıgı, asırı dogurganlık, gebe izlemi, akraba evliligi,

Dicle Med J  2009;36 (4):288-293

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)