ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of attitudes regarding technology in teaching staff members
Ömer Satıcı, Zeki Akkus, Aykut Alp

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD/Diyarbakır Email: omrsstc@gmail.com

ABSTRACT

Aim: In this study, the attitudes of teaching staff of Faculty of Medicine, Dicle University, in the 2005-2006 academic year about technology was intended to be examined. This research is a study on how teaching staff are affected with their different characteristics.

Materials and Methods: Our study 224 persons were taken. Of the persons, 68 were professor, 40 were Assoc Professor, 44 were Assistant Professors, 58 were research assistants and 14 were expert. In our study, how the attitude variables were connected to the dependent (target) variables was determined. The emergence of attitudes of different items has been intended to be studied on. Likert type form was applied for attitude items.

Results: The attitudes on the wish of the teaching staff to join technology fairs were found to be different. Research assistants were found to have positive attitudes compared to the higher rank teaching staff. It was seen that the teaching staff who were indecisive to join the technological fairs wanted new instructive technologies to be used in their areas. Their departments determined their attitudes. It can be said that the teaching staff are indecisive about the opinion that ‘technology will take place of human beings’. It was found that the ones who did not agree with this item were mostly from Surgery Department.

Conclusion: In general, the academic staff have positive attitudes towards technology.

Key words: Technology, attitudes, CHAID, Faculty of Medicine, academic staff.

Tıp Fakültesi ögretim elemanlarının teknolojiye iliskin tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalısmada, 2005-2006 ögretim yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögretim elemanlarının genel olarak teknolojiye iliskin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıstır. Arastırma, ögretim elemanlarının teknolojiye yönelik tutumlarının, degisik özelliklerinden nasıl etkilendigini tanımlamaya yönelik bir çalısmadır.

Gereç ve Yöntem: Çalısmamıza 224 kisi alındı. Bunların 68’i Profesör , 40’ı Doçent, 44’ü Yardımcı Doçent, 58’i Arastırma Görevlisi ve 14’ü uzmandır. Çalısmamızda bagımlı degiskenlere hangi tutum degiskenlerinin nasıl baglandıgı tespit edildi. Tutumları farklılastıran maddelerin ortaya çıkması amaçlandı. Tutum maddeleri için likert tipinde form uygulandı.

Bulgular: Ögretim üyelerinin teknoloji fuarlarına katılma istegi tutumları farklı oldu. Arastırma görevlileri diger ünvanlara göre daha olumlu tutum takınmıslardır. Teknoloji fuarlarına katılmakta kararsız kalan ögretim üyeleri, alanlarında yeni ögretim teknolojisinin uygulanmasını istedikleri gözlendi. Baglı bulundukları bölüm, teknolojinin insanın yerini alacagı konusundaki tutumlarını belirledi. Ögretim üyelerinin, "teknolojinin insanın yerini alacagına dair" görüse kararsız kaldıkları söylenebilir. Bu maddeye hiç katılmayan kisilerin cerrahi bilimlerde yogunlastıgı gözlendi.

Sonuç: Genel olarak ögretim üyeleri teknolojiye karsı olumlu tutum sergilemektedir.

Anahtar kelimeler: Teknoloji, tutum, CHAID, Tıp Fakültesi, Ögretim üyesi

Dicle Med J  2009;36 (4):267-274

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)