ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Giant ureteral stone
lhan Kılınç, Abdullah Gedik, Davut Akın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır  Email: ilhankilinc@gmail.com

ABSTRACT

Calculi of urinary system may be detected in ureter, bladder, and urethra. Calculi of ureter are commonly solitary and smaller than 2 cm in length. Giant ureteral stone is rare. We present our case of giant ureteral stone with imaging findings. An approximately 10 cm long stone was detected on direct urinary system graphy and intravenous urography of 28 year-old male admitted with left colic pain. The stone was extracted by open ureterolithotomy. The stone was 10 cm in length. Imaging methods are important to localize the stone, evaluate renal function, stage of hydronephrosis, differentiate acute from chronic, and diagnose predisposing factors in cases with giant ureteral stones.

Key words: giant ureteral stone, ureter, urinary obstruction

Dev üreter tası: olgu sunumu

ÖZET

Üriner sistemde taslar renal, üreterik, mesane ve üretra gibi degisik lokalizasyonlarda görülebilir. Üreter tasları genellikle tek ve 2 cm den küçük taslardır. Nadir olarak dev üreter taslarına rastlanılmaktadır. Biz de sol üreterde 10 cm uzunlugunda dev üreter tası olan olguyu görüntüleme bulguları ile sunduk. Sol yan agrısı nedeni ile hastanemize basvuran 28 yasındaki erkek hastanın, çekilen direkt üriner sistem grafisi ve intravenöz ürografi ile sol üreterde yaklasık 10 cm uzunlugunda tas oldugu görüldü. Hastaya açık üreterolitotomi gerçeklestirilip tas çıkarıldı. Cerrahi ile alınan tasın uzun çapı 10 cm ölçüldü. Dev üreter tası tespit edilen olgularda tasın lokalizasyonu, böbrek fonksiyonlarını, obstrüksiyonun derecesini, olayın akut mu yoksa kronik mi oldugunu ve altta yatan baska bir patolojinin olup olmadıgını belirlemek için görüntüleme yöntemleri önem tasımaktadır.

Anahtar sözcükler: Dev üreter tası, üreter, üriner obstrüksiyon

Dicle Med J  2009;36 (1):47-49

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)