ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anesthesia management after inadvertent dural puncture during application of epidural blockage
Kemal Tolga Saraçoğlu, Mine Çelik, Ayten Saraçoğlu

Erzurum Bolge Egitim ve Arastirma Hastanesi Ameliyathane Cat Yolu, Erzurum, Türkiye, Email: aytentolgasaracoglu@mynet.com.

ABSTRACT

Accidentally dural puncture during the application of epi­dural blockage is a rare complication. There are some treatment methods in anesthesia management of this complication. Inserting the epidural needle to another in­tervertebral disc space, replacing subarachnoid catheter, injection of spinal anesthetic solution wherein epidural needle or implementing general anesthesia are some of the methods that physicians applicate.

We report a cesarean delivery patient’s case in which we have composed an accidental dural puncture. We drew back the epidural needle till the level that no free cere­brospinal fluid (CSF) flow is seen. We confirmed this by injection aspiration technique. In this case, we revised the maneuvers of the anesthetist after unintentional dural puncture with protective and therapeutic methods of the most frequent complication postdural puncture headache (PDPH).

Key words: Epidural anesthesia, dural puncture, post­dural headache, blood patch, complication.

Epidural blok sırasında gelişen dural yırtık sonrası anestezi yönetimi

ÖZET

Epidural blok uygulaması esnasında yanlışlıkla dural yırtık oluşturup subaraknoid alana girilmesi ender rastlanan bir komplikasyondur. Bu komplikasyonun tedavi yönetimin­de pratikte uygulanan birtakım yöntemler yer almaktadır. Epidural iğnenin çekilip başka bir intervertebral disk ara­lığından girilmesi, subaraknoid alana kateter bırakılması, epidural kateterden spinal anestezik ilaç enjeksiyonu ile spinal anestezi sağlanması yada genel anesteziye geçil­mesi klinisyenler tarafından uygulanan metodlar arasın­dadır. Sezeryan için epidural blok uygularken dural yırtık komplikasyonu gelişen olgumuzu sunduk. Olgumuzda beyin omurilik sıvısı (BOS) serbest akışının gözlemlen­mesinden sonra girişim yapılan epidural iğnenin BOS ak­mayacak seviyeye kadar geri çekilmesini ve bu seviyenin serum fizyolojik (SF) enjeksiyon aspirasyon tekniği ile epi­dural alan olduğu teyid edildikten sonra epidural kateterin yerleştirilmesini belirttik. Bu vaka sunumunda dural yırtık komplikasyonunda anestezistin yapabileceği manevralar, başağrısı için koruyucu ve tedavi edici yöntemler gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Epidural anestezi, dural puncture, postdural baş ağrısı, kan yaması, komplikasyon.

Dicle Med J  2010;37 (4):394-396

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)