ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effects of different nutrition models on physical growth of the first 12 months of life
Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim ı Samancı

Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Fatih- İstanbul, Türkiye Email; minozkaya@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate the effects of different feeding type on the physical growth of infants in the first 12 months of life.

Materials and methods: Seventy-five infants who visited the children outpatient clinics or/and vaccination clinics regularly were recruited for the study. They were classified into breast feeding group (N=28, 14 male and 14 female), Formula feeding group (N=22, 11 male, 11 female), and mixed feeding group (N=25, 14 male, 11 female) accord­ing to the feedings types before 6-months-old. The growth indices were measured and standardized growth charts for Turkish children were used for comparison.

Results: The body weight and lengths of infants in the all three groups showed no statistical difference for the first 4 months according to the feeding types (p>0.05). How­ever, growth of the infants with formula feeding and mixed feeding began to exceed the breast feed group gradually from the 4 months on. The differences of weight are sta­tistically significant from 6-12 month and 4-12 month re­spectively, compared with breast feeding group (p<0.05).

Conclusion: The infants with mixed or formula feeding are exposed a higher risk of overweight between 6-12 months of the first year. Breast-feeding may have a po­tential benefit in preventing infant obesity.

Key words: Breast-feeding, feeding patterns, formula, physical growth pattern, newborn

Farklı beslenme modellerinin hayatın ilk 12 ayındaki fiziksel büyüme üzerine etkileri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amacımız, hayatın ilk 6 ayındaki farklı beslenme modellerinin bebeğin ilk yılı sonundaki fiziksel büyümesine olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Hastanemiz, Aşı ve Sağlam çocuk polikliniğine Şubat 2008-Kasım 2009 tarihleri arasında düzenli olarak başvuran olgular, büyüme- gelişme ve aşı dosyaları incelendi. İncelenen olgularda, sadece anne sütü (AS) ile beslenenler, anne sütü ile birlikte mama alanlar ve yalnızca mama ile beslenen bebeklerin büyü­me ve gelişmeleri ülkemiz için geliştirilmiş gelişme kriter­lerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya, 28 olgu (14 kız, 14 erkek) sadece anne sütü ile beslenen, 25 (14 kız, 11 erkek) olgu anne sütü ile beraber mama ile beslenen ve 22 (11 kız, 11 er­kek) olgu olmak üzere toplam 75 bebek alındı. Olgularımı­zın beslenme şekillerine göre boy uzaması ve ilk 4 aydaki vücut ağırlıklarında her üç grup arasında fark görülmedi.(p>0.05) Ancak 4. aydan sonra anne sütü alanlarda diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı daha az tartı al­dığı görüldü (p<0.05).

Sonuç: Hayatın ilk 6 ayında sadece mama ile beslenen bebeklerin anne sütü alan bebeklere oranla daha fazla aşırı kilo alma ve obezite riski bulunmaktadır. İlk 6 ay bo­yunca tek başına anne sütü alımı, hayatın ilk bir yılı için gerekli fiziksel büyümenin sağlanmasında yeterlidir.

Anahtar kelimeler: Anne sütü beslenmesi, mama, fizik­sel gelişme, yenidoğan

Dicle Med J  2010;37 (4):339-345

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)