ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Giant prostatic hyperplasia: Case report and literature review
Oktay Üçer, Özgür Başer, Bilal Gümüş

Uşak State Hospital, Urology Clinic, Uşak, Turkey Email: uceroktay@yahoo.com

ABSTRACT

The giant hyperplasia of the prostate is an extremely rare pathology of prostate gland. We report the uncomplicated removal of the largest ever prostate from Turkey and the 3rd case exceeding 500 grams in the world literature.

Key words: Prostate, benign, hyperplasia

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

ÖZET

Dev benign prostat hiperpilazisi prostatın oldukça nadir görülen bir patolojisidir. Literatürde sunulan Türkiye’de en büyük, dünyada ise 3. büyük 500 gram üzerindeki prosta­tın komplikasyonsuz çıkartılmasını sunduk.

Anahtar kelimeler: Prostat, selim, hiperplazi

Dicle Med J  2011;38 (4):489-491

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0072

Cilt 38, Sayı 4 (2011)