ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Giant superior mesenteric artery aneurysm
Ahmet Temiz, Mehmet Bostan, Ömer Şatıroğlu, Mustafa Çetin, Engin Bozkurt

Educational and Research Hospital, Department of Cardiology, Rize Turkey Email: drahmettemiz@yahoo.com

ABSTRACT

Aneurysm of the superior mesenteric artery (SMA) is a rare condition and most of them are symptomatic. Gradu­ally increasing abdominal pain, intestinal ischemic symp­toms and rupture are the most common symptoms. We herein report a giant SMA aneurysm detected in a patient with complaint of abdominal discomfort.

Key words: Aneurisym, superior mesenteric artery, giant

Dev üst mezenter arter anevrizması

ÖZET

Üst mezenter arter anevrizması (ÜMA) nadir bir durum olup çoğu semptomatiktir. Giderek artan karın ağrısı, bar­sak iskemi belirtileri ve yırtılma en sık belirtilerdir. Burada karında rahatsızlık hissi ile başvuran bir hastada sapta­nan dev üst mezenter arter anevrizması’nı sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Anevrizma, üst mezenter arter, dev büyüklük

Dicle Med J  2011;38 (3):352-354

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0048

Cilt 38, Sayı 3 (2011)