ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A rare syndrome: Thyroid hormone resistance
Yunus İlyas Kibar, Şenay Arıkan, Ayşe Çarlıoğlu, Yasin Öztürk, Ahmet Tay, Mehmet Emin Ayhan

Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları, Erzurum, Türkiye Email: Kibar-yunusilyas@gmail.com

ABSTRACT

Resistance to thyroid hormone syndrome (RTH) is a rare disorder, usually inherited as an autosomal dominant trait. Patients with RTH are usually euthyroid but can occasion­ally present with signs and symptoms of thyrotoxicosis or rarely with hypothyroidism. We present a patient with in­teresting syndrome as RTH but no family history. Goiter, increased weight gain and normal mental status were ob­served despite high serum thyroid hormones and normal TSH levels.

Key words: Thyroid hormone resistance, obesity, goiter

Tiroid hormon direnci: Nadir bir sendrom

ÖZET

Tiroid hormon direnci sendromu (RTH) genellikle otozo­mal dominant kalitim gösteren nadir bir hastalıktır. Tiro­id hormon direnci olan hastalar genellikle ötiroid olurlar fakat nadir de olsa tirotoksikoz veya hipotiroidizm belirti ve bulguları ile seyredilebilir. Biz bu yazıda ilginç bir send­rom olarak tiroid hormon direnci olan fakat aile öyküsü olmayan bir olgu sunulmaktadır. Olgumuzda yüksek se­rum tiroid hormon düzeyleri ve normal TSH düzeylerine rağmen guatr, kilo alımında artış ve normal zeka durumu gözlendi.

Anahtar kelimeler: Tiroid hormon direnci, obezite, guatr

Dicle Med J  2011;38 (3):345-348

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0046

Cilt 38, Sayı 3 (2011)