ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Eczema herpeticum: A case report
Engin Şenel

Çankırı Devlet Hastanesi, Cildiye Kliniği, Çankırı, Türkiye Email: enginsenel@enginsenel.com

ABSTRACT

Eczema herpeticum is a disseminated herpes simplex virus infection of the skin in cases with a pre-existing der­matosis. The disease is occasionally life-threatening and frequently caused by herpes simplex virus types 1 and 2. We reported here a four-year-old boy with eczema herpe­ticum and discussed clinical characteristics, etiology and treatment of the disease.

Key words: Atopic dermatitis, eczema herpeticum, her­pes simplex infection

Ekzema herpetikum: Olgu sunumu

ÖZET

Ekzema herpetikum, daha önce mevcut olan bir deri has­talığı üzerinde gelişen derinin dissemine herpes simpleks virus enfeksiyonudur. Hastalık nadiren hayatı tehdit edici­dir ve sıklıkla herpes simpleks tip 1 ve 2 nedeniyle mey­dana gelir. Burada dört yaşında ekzema herpetikumlu bir çocuk olgu sunduk ve hastalığın klinik özellikleri, etiyoloji­si ve tedavisini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Atopik dermatit, ekzema herpetikum, herpes simpleks virüs enfeksiyonu

Dicle Med J  2011;38 (3):342-344

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0045

Cilt 38, Sayı 3 (2011)