ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Differential diagnosis of a cavitary lung lesion in 45-year old man
Tanseli Gönlügür, Feride Sapmaz, Ugur Gönlügür, Sahende Elagöz

Çanakkale State Hospital, Department of Chest Diseases, Çanakkale Email: tefeoglu@gmail.com

ABSTRACT

Subdural hematoma is a rare cause of secondary Parkinsonism. In this study, we presented a case of Parkinsonian syndrome caused by a bilateral subdural hematoma. The patient’s Parkinsonism completely healed following successful surgical removal of the hematomas without any anti-parkinson drug.

Key words: Parkinsonism, subdural hematoma, trauma

Kırkbeş yaşında erkekte kaviter akciğer lezyonu ayırıcı tanısı

ÖZET

Subdural hematom sekonder Parkinsonizmin nadir bir nedenidir. Bu yazıda biz bilateral subdural hematomun neden olduğu Parkinsonizmli bir olgu sunduk. Hastada Parkinsonizm herhangi bir antiparkinson ilaç kullanmadan, başarılı bir cerrahi tedaviden sonra tamamen düzeldi.

Anahtar kelimeler: Parkinsonizm, subdural hematom, travma

Dicle Med J  2011;38 (1):110-112

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)