ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Neck stiffness in Guillaine-Barre syndrome subsequent to cytomegalovirus infection
İbrahim Etem Pişkin, Mustafa Çalık, Güneş Yarımay, İshak Özel Tekin

Karaelmas University Faculty of Medicine, Pediatrics, Zonguldak- Türkiye Email: m.calik80@hotmail.com

ABSTRACT

Guillain-Barre syndrome is an acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy that can be seen at any age. The classic symptoms such as flaccid paralysis and areflexia are not always predominant in children. In this study, we presented a 3-year-old girl with Guillain-Barre syndrome associated with cytomegalovirus infection who referred with showed atypical symptoms including neck stiffness.

Key words: Guillain-Barre syndrome, Cytomegalovirus, neck stiffness, pain

Sitomegalovirüs enfeksiyonunu takiben gelişen Guillaine-Barre sendromunda ense sertliği

ÖZET

Guillain-Barre sendromu her yaşta görülebilen akut inflamatuar demiyelinizan bir poliradikülopatidir. Çocuklarda flask paralizi ve arefleksi gibi klasik semptomlar her zaman belirgin olmayabilir. Bu çalışmada, ense sertliği benzeri atipik bulgular gösteren 3 yaşındaki bir kız hastada sitomegalovirusa bağlı Guillain-Barre sendromu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Guillain-Barre sendromu, Sitomegalovirus enfeksiyonu, ense sertliği, ağrı

Dicle Med J  2011;38 (1):104-106

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)