ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Severe Rotavirus gastroenteritis in a patient with infant leukemia
Ali Bay, Vuslat Boşnak, Enes Coşkun, Ali Seçkin Yalçın, Hatice Uygun, Samil Hızlı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye Email: abay1968@yahoo.com

ABSTRACT

Rotavirus is the most common cause of severe gastro­enteritis in infants and young children. Reports about the clinical relevance of rotavirus in immunocompromised children are rare. We herein presented a case of life-threatening Rotavirus gastroenteritis in an infant with acute myeloblastic leukemia which could be prevented by recently recommended Rotavirus vaccination.

Key words: Rotavirus, leukemia, febril neutropenia, child

Severe Rotavirus gastroenteritis in a patient with infant leukemia

ÖZET

Rotavirus infant ve küçük çocuklarda ağır gastroenteritin en sık nedenidir. Bağışıklığı baskılanmış çocuklarda rotavirus gastroenteritinin klinik seyrine ait bildiriler az sayıdadır. Biz, bu raporda akut miyeloblastik lösemi tanısı ile izlediğimiz hayatı tehdit edici rotavirus gastroenteriti gelişen bir infant olguyu sunarak, son zamanlarda tavsiye edilen Rotavirüs aşısına dikkat çekmek istedik.

Anahtar kelimeler: Rotavirus, lösemi, febril nötropeni, çocuk

Dicle Med J  2011;38 (1):101-103

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)