ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A rare manifestation of tuberculosis: Scrofuloderma
Savaş Öztürk, Cahit Polat, Kaan Demirören, Sultan Pehlivan

SB, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Kliniği, Elazığ- Türkiye Email: kaandemiroren@yahoo.com

ABSTRACT

Scrofuloderma is a cutaneous manifestation of tuberculosis that results from direct extension of an underlying tuberculous focus, such as lymph node to the overlying skin. In this article, 16-year-old male patient, live in a child detention home, with a purulent, ulcerated lesion in his neck, diagnosed as Scrofuloderma was presented. The case presented in order to stress that Scrofuloderma, a rare form of tuberculosis, should be kept in mind in the differential diagnosis of chronic skin lesions.

Key words: Scrofuloderma, tuberculosis, diagnose

Tüberkülozun nadir bir başvuru tablosu: Skrofuloderma

ÖZET

Skrofuloderma tüberkülozun bir deri görünümü olup sıklıkla komşuluk yoluyla ya da altta yatan bir tüberküloz lenfadenitten ileri gelir. Bu yazıda çocuk ıslahevinde kalan, boyunda pürülan akıntılı ülsere bir lezyon nedeniyle getirilen ve skrofuloderma tanısı alan 16 yaşındaki bir erkek hasta sunulmaktadır. Derideki kronik lezyonların ayırıcı tanısında tüberkülozun nadir formlarından skrofulodermanın da akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Anahtar kelimeler: Skrofuloderma, tüberküloz, tanı

Dicle Med J  2011;38 (1):98-100

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)