ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Pelvic Actinomycosis
Ali Özler, Şadi Yaldız, İsmail Oğuz Cinbiş, S. Ender Düzcan

Özel Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Denizli, Türkiye Email: draliozler@gmail.com

ABSTRACT

Actinomiches is a patogen for pelvis while it is a member of normal oropharingeal flora. Pelvic actinomycosis is a very rare form of actinomycosis with only 3% of all actinomycosis cases. Actinomycosis becomes a solid mass which is stuck to surrounding organs with perioverian chronic granulomatous reaction, and it is commonly confused with malignancy. In present study, we reported a case with pelvic actinomycosis that was operated for differential diagnosis of a mass lesion in over and diagnosed by post-operative histological examiantion.

Key words: Pelvic Actinomycosis, ovarian mass, intrauterine device

PelvikAktinomikoz

ÖZET

Aktinomiçes orafaringeal floranın bir üyesi iken pelvis için patojendir. Pelvik aktinomikoz tüm aktinomikoz olgularının %3’ünü oluşturan daha nadir şeklidir. Aktinomikoz oluşturduğu perioverian kronik granülomatöz reaksiyonla çevre organlara yapışık, solid kitle haline gelir ve bu görüntüsü nedeniyle malignite ile karıştırılır. Bu sunumda overde kitle ayırıcı tanısı için ameliyat edilen ve cerrahi sonrası tanı patolojik muayene ile konan pelvik aktinomikoz olgusunu irdeledik.

Anahtar kelimeler: Pelvik aktinomikoz, overde kitle, rahim içi araç

Dicle Med J  2011;38 (1):92-94

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)