ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The construction of one-bone forearm with side-to-side distal radioulnar bifurcation synostosis operation for congenital pseudarthrosis of the radius
H. Bayram Tosun, Mehmet Bulut, Lokman Karakurt, Sancar Serbest

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: bulmeh@yahoo.com

ABSTRACT

The congenital radius pseudarthrosis is a rare condition which’s treatment is difficult. There were many reported surgical options for this situation. One of them is construction of one-bone in forearm. Here, we presented a seven years-old boy who has instability and defective congenital radius pseudarthrosis in forearm that treated with side-to-side distal radioulnar bifurcation synostosis technique preserving the distal radioulnar joint, and obtained good functional results.

Key words: Conjenital radius pseudarthrosis, surgical technique, instability, defective forearm, child

Doğumsal radius psödoartrozunda yan yana distal radioulnar bifurkasyon sinostoz tekniği ile ön kola tek kemik yapımı

ÖZET

Konjenital radius psödoartrozu, tedavisi güç ve nadir görülen bir durumdur. Tedavi için birçok cerrahi seçenek bildirilmiştir. Ön kolda tek kemik oluşturma bunlardan biridir. Bu makalede, ön kol instabiliteli ve defektif doğumsal radius psödoartrozu olan yedi yaşında bir hastaya, distal radioulnar eklemi koruyan “yan yana distal radioulnar bifurkasyon sinostoz” tekniği ile ön kola tek kemik oluşturduğumuz ve fonksiyonel açıdan iyi sonuç elde ettiğimiz bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Doğumsal radius psödoartrozu, cerrahi teknik, instabilite, defektif ön kol,çocuk

Dicle Med J  2011;38 (1):83-86

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)