ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prevalence of Cryptosporidium spp. and other intestinal parasites in children with diarrhea
Mutalip Çiçek, Hasan Yılmaz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: muttalipcicek@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study was planned to determine the role of Cryptosporidium sp. and other intestinal parasites in the diarrheal diseases in children with 0-15 years old Van district.

Materials and methods: In this study, stool samples of 450 children were examined for parasites. In the study, nativ-lugol, formaldehyde-ethyl acetate sedimentation methods and trichrome staining methods were used to detect parasites in stool samples. Additionally, sedimentation methods and modified acid fast staining method were used to detect the Cryptosporidium oocysts.

Results: Parasites were found in 154 (34.2%) among 450 children’s with diarrhea. In this study; the ratios of parasites were as follow: Giardia intestinalis 13.5%, Blastocystis hominis 10%, Entamoeba coli 3.78%, Cryptosporidium spp. 2.2%, Hymenolepis nana 1.33 %ve Ascaris lumbricoides 1.11%.Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 0.89%, Chilomastix mesnili 1.78%, Iodamoeba butschlii 0.89%, Entamoeba hartmanni 0.89%, Trichomonas hominis 0.67%, Enteromonas hominis 0.67%,

Conclusion: In the investigate, it was found that Giardia intestinalis and Blastocystis hominis were most prominent agents in children with diarrhea in our vicinity and Cryptosporidium spp also was an important agent which should be investigated carefully in especially risk group in routine laboratory studies.

Key words: Cryptosporidium spp., children with diarrhea, intestinal parasites

İshalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer barsak parazitlerinin yaygınlığı

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Van yöresinde 0-15 yaş grubu ishalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer barsak parazitlerinin ishalle seyreden hastalıklardaki rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve yöntem: Çalışmada, 450 çocuğun dışkı örnekleri parazitolojik yönden incelendi. Araştırmada, dışkı örneklerine nativ-lugol, formol-etil asetat ile sedimentasyon ve trichrome boyama yöntemleri uygulandı. Ayrıca Cryptosporidium spp. ookistlerinin teşhisi için sedimentasyon yönteminden sonra modifiye asit fast boyama yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Toplam 450 ishalli çocuğun 154 (% 34.2)’ünde parazit saptandı. Bu çalışmada bulunan parazit oranları aşağıdaki gibidir; Giardia intestinalis % 13.5, Blastocystis hominis % 10, Entamoeba coli % 3.78, Cryptosporidium spp. % 2.2, Chilomastix mesnili % 1.78, Hymenolepis nana % 1.33 ve Ascaris lumbricoides % 1.11, Iodamoeba butschlii % 0.89, Entamoeba hartmanni %0.89, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar % 0.89, Trichomonas hominis %0.67 ve Enteromonas hominis % 0.67.

Sonuç: Çalışmada, çocuklarda seyreden ishallerde en sık etkenler Giardia intestinalis ve Blastocystis hominis olmakla birlikte, Cryptosporidium’un da önemli bir etken olduğu ve rutin laboratuarda özellikle risk gruplarının bu parazit yönünden dikkatle incelenmesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Cryptosporidium spp., barsak parazitleri, ishalli çocuklar

Dicle Med J  2012;38 (1):70-75

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)