ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Needs of home care services for the bedridden patient’s problems living in their home
Nuran Akdemir, Hatice Bostanoğlu, Sabire Yurtsever, Sevinç Kutlutürkan, Sevgisun Kapucu, Zeynep Canlı Özer

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, 06100 Ankara Email: sevgisunkapucu@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The study was carry out as an semi-experimental study to identify the difficulties confronted by bedridden patients with stroke to give them necessary counseling services and to improve models of home care service.

Method: The research sample is composed of 38 patients discarged from Hacettepe University İbni Sina Hospital and Health Ministry Ankara Numune Hospital Neurology services following cerebro-vascular accident. The data derived from the research is evaluated through percentage usage. Patients included in the study were visited average 5 times during the research.

Result: During the home visiting, it is found out that most of the patients were in need of information concerning insufficient hygienic care, other illnesses, use of medication, discharge system problems like constipation and diarhea and dietary/nutritional; it is also observed that they are experiencing psycho-social diffuculties. The study results put forward suggestions in realizing progression and to form model of systematic home care services.

Key words: Home care, cerebro-vascular disease, nursing practice

Yatağa bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik evde bakım hizmet gereksinimleri

ÖZET

Amaç: Çalışma serebrovasküler hastalık sonucu yatağa bağımlı olan hastaların evde yaşadığı güçlükleri belirleyerek gerekli danışmanlık hizmetlerini vermek ve evde bakım modelini oluşturmak amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi’nin Nöroloji servislerinden serebrovasküler hastalık tanısı ile taburcu olan 38 hasta oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastalara ortalama 5 kez ev ziyareti yapılmıştır.

Sonuç: İzlemler süresince hastaların büyük bir çoğunluğunun hijyenik bakımda yetersizlik yaşadığı; hastalığa, kullandıkları ilaçlara, konstipasyon, diyare ve beslenmeye ilişkin bilgi gereksimi olduğu ve psiko-sosyal sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda evde bakım hizmetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesinin önemine yönelik önerilerde bulunulmuş ve evde bakım modeli oluşturulmuştur.

Anahtar kelimeler: Evde bakım, serebro-vasküler olay, hemşirelik bakımı

Dicle Med J  2012;39 (4):57-65

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)