ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Bax protein in breast cancer cells treated with tannic acid
Ahu Soyocak, Didem Turgut Coşan, Ayşe Başaran, Hasan Veysi Güneş, İrfan Değirmenci

Eskişehir Osmangazi Universitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji A.D., 26480 Eskisehir- Türkiye Email: dcosan@ogu.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: Tannic acid (TA), a plant polyphenol, is known to have anti-carcinogenic, anti-oxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-allergic, anti-inflammatory activities. However, a precise mechanism responsible for the anti-cancer activity of TA in breast cancer has not yet been clearly described. The aim of this study was to investigate the effect of TA on the pro-apoptotic Bax protein in a human breast cancer cell line (MCF-7).

Materials and methods: In this study, TA in various concentrations (0, 25, 50 and 100 μM) were administrated at various time points (24th h, 48th h and 72nd h) to breast cancer cells (MCF-7). The percentages of pro-apoptotic Bax protein in these cells were determined by immunohistochemical staining.

Results: At the completion of the study, percentages of the pro-apoptotic Bax protein in pro-apoptotic cancer cells were found to be increased in a time-dependent manner after exposure to various concentrations of TA. This increase was at highest level with the concentration of 25 μM at 72nd hour.

Conclusion: Based on our results, we suggested that TA could induce apoptosis of breast cancer cells by increasing Bax protein. Further studies evaluating the relationship of TA with other proteins that have a role in apoptotic pathways are warranted to support the findings of this study.

Key words: Breast cancer, anticarcinogenic, cell line, apoptosis, Tannic Acid, MCF-7, Bax protein

Tannik asit uygulanan meme kanseri hücrelerinde Bax proteinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bir bitki polifenolü olan Tannik Asit (TA)’in antikarsinojenik, antioksidan, antimutajenik, antimikrobiyal, antiallerjik ve antiinflamatuar aktiviteleri vardır. Bununla birlikte şimdiye kadar, meme kanserinde TA’in antikanser aktivitesinden sorumlu kesin bir mekanizma henüz açıkça tanımlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, insan meme kanser hücre dizisinde (MCF-7) TA’in pro-apoptotik Bax proteini üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada meme kanser hücrelerine (MCF-7) çeşitli konsantrasyon (0, 25, 50 and 100 μM) ve saatlerde (24, 48 ve 72. saatlerde) TA uygulandı. Bu hücrelerdeki pro-apoptotik Bax protein yüzdesini belirlemek için immunohistokimyasal boyama yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmamızın sonunda, çeşitli dozlarda TA muamelesinden sonra kanser hücrelerindeki pro-apoptotik Bax proteini yüzdesinin zamana bağımlı olarak arttığı gözlemledik. Bu artışın özellikle 72. saat’te ve 25 μM’lük dozda en yüksek düzeyde olduğu görüldü.

Sonuç: Bulgularımıza göre, TA’in Bax proteinini artırarak, meme kanseri hücrelerinin apoptoza gitmesini sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışmadaki sonucun desteklenebilmesi için TA’in apoptotik yoldaki diğer proteinlerle ilişkisinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, antikarsinojenik, hücre dizisi, apoptoz, tannik asit, MCF-7, Bax proteini

Dicle Med J  2012;39 (4):1-6

doi: 10.5798/diclemedj.0921.

Cilt 38, Sayı 1 (2011)