ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serum paraoxonase-1 activities and malondialdehyde levels in patients with epilepsy
Mehmet Uğur Çevik, Sefer Varol, Yavuz Yücel, Eşref Akıl, Tahsin Çelepkolu, Adalet Arıkanoğlu, Hatice Yüksel, Mehmet Ufuk Aluçlu

Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji AD, Diyarbakır, Türkiye Eposta: mehmetugur.cevik@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: We aimed to evaluate antioxidant paraoxonase-1 (PON-1) activity together with malondialdehyde (MDA) (an oxidative stress parameter) levels in patients with epilepsy.

Materials and methods: Forty-five epilepsy patients were included in the study and compared with healthy controls (n = 45). The levels of serum MDA and PON-1 activities were measured by the Ohkawa method and the Eckerson method, respectively.

Results: Serum MDA level was significantly higher (P = 0.015), whereas PON-1 activity was sigificantly lower (P = 0.011) in the patient group than the controls.

Conclusions: Increased reactive oxygen species levels in epilepsy may result in a oxidative stress, which in turn could result in decreased antioxidant PON-1 activity and increased MDA levels.

Key words: Epilepsy, oxidative stress, malondialdehyde, paraoxonase-1

Epilepsili hastalarda serum paraoksonaz-1 aktivitesi ve malondialdehit düzeyleri

ÖZET

Amaç: Amacımız epilepsili hastalarda serumda antioksidan olarak paraoksonaz-1 (PON-1) aktivitesi ve malondialdehit (MDA) (oksidatif stres parametresi) düzeylerini değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya kırk beş epilepsi hastası alındı ve kontrol sağlıklı 45 kişi ile karşılaştırıldı. Serum MDA düzeyleri ve PON-1 aktiviteleri sırasıyla Ohkawa ve Eckerson metodları ile ölçüldü.

Bulgular: Serum MDA seviyeleri hasta grubunda (3,97±0,71 nmol/mL) kontol grubuna (3,52±0,95 nmol/mL) göre anlamlı yüksek (p = 0,015) iken, PON-1 aktiviteleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulundu (45,17±29,70 U/L ve 66,50±46,15 U/L, p= 0,011).

Sonuç: Epilepside reaktif oksijen türlerinin seviyelerinin artması oksidatif stresin bir sonucu olabilir. Bu sebeple antioksidan olarak PON-1 aktivitesi azalırken, MDA düzeyleri artabilir.

Anahtar kelimeler: Epilepsi, oksidatif stres, malondialdehit, paraoksonaz-1

Dicle Med J  2012;39 (4):557-560

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0200

Cilt 39, Sayı 4 (2012)