ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulguları: iki olgunun sunumu [Multislice computed tomography findings of two cases with partial anomalous pulmonary venous return]
Ruken Yüksekkaya, Fatih Çelikyay, Ayşe Yılmaz, Çağlar Deniz, Erkan Gökçe

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Tokat, Türkiye, Email: rukenyuksekkaya@yahoo.com

ABSTRACT

Partial anomalous pulmonary venous return (PAPVR) is a rare congenital disorder that involves drainage of one or more pulmonary vein to the right atrium or systemic circulation. We report Multi Detector Computed Tomography Angiography (MDCTA) findings of two cases of PAPVR with the dranaige of left superior pulmonary vein into left brachicephalic vein. MDCTA is a non-invasive, useful method for detection of this situation. Multiplanar reformatted images enables course of anomalous vein, connection with the systemic circulation, and accompanying pulmonary and cardiac anomalies.

Key words: Partial anomalous pulmonary venous return, Multi detector computed tomography, MDCT

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulguları: iki olgunun sunumu

ÖZET

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş (PAPVD) nadir bir konjenital anomali olup bir ya da birden çok pulmoner venin sağ atriyuma ya da sistemik dolaşıma katıldığı durumdur. Bu makalede sol süperior pulmoner veni sol brakiosefalik vene açılan iki PAPVD olgusunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi (ÇKBTA) bulguları sunuldu. ÇKBTA bu durumu ortaya koymada faydalı, girişimsel olmayan bir incelemedir. Multiplanar reformat görüntüler anormal venin seyrini, sistemik dolaşımla bağlantısını ve eşlik eden pulmoner ve kardiyak anomalileri göstermede yardımcıdır.

Anahtar kelimeler: Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ÇKBT

Dicle Med J  2012;39 (4):437-439

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0176

Cilt 39, Sayı 3 (2012)