ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Follow-up results of laser saphenous ablation
Mehmet Erdem Memetoğlu, Ozan Erbasan, Deniz Özel

Gümüşhane State Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Gümüşhane, Turkey. Email: dr.m.erdem07@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: This retrospective study aimed to evaluate the efficacy and durability of endovenous laser ablation with 940 nanometer wavelength with at least one-year follow-up.

Materials and methods: Between December 2009 and February 2012, a total of 68 incompetent great saphenous veins and 4 small saphenous veins were treated by endovenous laser ablation, using 940 nanometer wavelengths. Patients underwent standard clinical and duplex follow-up examinations with a mean of 18 months (range 12 to 26 months) after endovenous laser ablation. Patient satisfaction regarding the procedure was assessed with the use of a visual analog scale (range 1 to 100).

Results: Post-procedural duplex scans showed total occlusion of the treated great saphenous veins in 56 patients (97%) and sub-total occlusion in 2 (3%) patients. For small saphenous veins, post-procedural duplex scans showed total occlusion in 4 (100%) patients.

The average pre-procedure modified clinical picture, etiology, anatomic distribution and pathophysiology clinical score improved significantly after 12 months. Complications from our series included swelling and induration in 3 patients (5%), skin pigmentation in 3 patients (5%). Patient satisfaction with the surgical outcome was 83.2 % (±11.8, n=58).

Conclusion: Our results seem to be satisfying, and this study has reaffirmed the effectiveness and durability of endovenous laser ablation with 940 wavelengths in the treatment of great saphenous vein insufficiency.

Key words: Duplex ultrasound, endovenous technique, sSaphenous vein, venous insufficiency.

Lazer safen ablasyonu takip sonuçlar

ÖZET

Amaç: Bu retrospektif çalışma, 940 nanometre dalga boyu ile endovenöz lazer ablasyonun etkinlik ve kalıcılığını, en az 1 yıllık takibiyle birlikte değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve yöntem: Aralık 2009 ve Şubat 2012 arasında, inkompetan 68 büyük safen ven ve 4 küçük safen ven, 940 nanometre dalga boyu kullanarak, endovenöz lazer ablasyonla tedavi edildi. Hastaların, endovenöz lazer ablasyonu sonrası ortalama 18 ay (aralığı 12 ile 26 ay) ile standart klinik ve dupleks muayeneleri yapıldı. Prosedür ile ilgili hasta memnuniyeti, görsel analog skala kullanımı (aralığı 1 ila 100) ile değerlendirildi.

Bulgular: İşlem sonrası dupleks taramalarda, büyük safen veninin 56 (%97) hastada total okluzyonu ve 2 (%3) hastada sub-total okluzyonu tespit edildi. İşlem sonrası dupleks taramalarla, küçük safen ven için 4 (100%) hastada total okluzyon tespit edildi. İşlem öncesi ortalama modifiye klinik tablo, etyoloji, anatomik dağılım ve patofizyoloji klinik skor, 12 ay sonra önemli ölçüde düzeldi. Serimizin komplikasyonları olarak, 3 (%5) hastada şişme ve endurasyon; 3 (%5) hastada cilt pigmentasyonu görüldü. Cerrahi sonuçla ilgili hasta memnuniyeti 83.2 % (±11.8, n=58) bulundu.

Sonuç: Sonuçlarımız tatmin edici görünmektedir ve bu çalışma, büyük safen ven yetmezliği tedavisinde 940 dalga boyu ile endovenöz lazer ablasyon etkinliğini ve kalıcılığını teyit etmiştir.

Anahtar kelimeler: Dupleks ultrason, endovenöz teknik, safen ven, venöz yetmezlik.

Dicle Med J  2012;39 (4):331-335

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0153

Cilt 39, Sayı 3 (2012)