ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A very rare cause of acute abdomen: Gossypiboma
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Mehmet Okumuş, Ahmet Köylü, Mürvet Yüksel

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Kahramanmaraş, Türkiye, Email: drfatihinci@gmail.com

ABSTRACT

A surgical sponge left in abdominal cavity following completion of the operation (Gossypiboma) is a rare entity. They may not only cause aseptic reactions without significant symptom, but they may also lead to exudative reaction which is manifested in the early phase with non-specific symptoms or they may manifest in the late phase with abscess and palpable mass symptoms. Surgical gauze pad will initiate a granulomatous reaction and it may appear as a large intra-abdominal mass. This condition is referred as gossypiboma. Gossypiboma should be considered in patients who have abdominal pain and intraabdominal abscess symptoms particularly in patients had abdominal operation previously. In this study, we present radiological findings of a 37-years old male patient who referred to our clinic with complaints of abdominal pain and fever and diagnosed as gossypiboma.

Key words: Gossypiboma, surgical material, computed tomography

Çok nadir bir akut batın nedeni: Gossipiboma

ÖZET

Cerrahi operasyonlarda batın içinde unutulan cerrahi spançlar nadirdir. Bunlar belirgin semptom vermeyen aseptik reaksiyona neden olabildikleri gibi, erken dönemde nonspesifik semptomlarla ya da apse ve palpabl kitle gibi belirgin semptomlarla prezente olabilir. Cerrahi spanç granülomatöz bir reaksiyon başlatarak büyük bir kitle şeklinde görüntü verebilir ve buna gossipiboma adı verilir. Önceden geçirilmiş cerrahi operasyon öyküsü bulunan hastalarda, iyi sınırlı heterojen yapıda kitlelerin ve apsematöz lezyonların ayırıcı tanısında gossipiboma akla gelmelidir. Bu yazıda karın ağrısı ve ateş şikayeti nedeniyle kliniğimize yönlendirilen ve patolojisiyle gossipiboma tanısı doğrulanan 37 yaşındaki erkek olgumuzun radyolojik inceleme bulgularını sunduk.

Anahtar kelimeler: Gossipiboma, cerrahi materyal, bilgisayarlı tomografi

Dicle Med J  2012;39 (4):445-448

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0178

Cilt 39, Sayı 3 (2012)