ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A case of bilateral posterior scleritis with serous detachment
Murat Aslankurt, Adnan Aksoy, Lokman Aslan, İbrahim Yaşar, Harun Gizir

Sütcü İmam University, Faculty of Medicine, Ophthalmology Dept. Kahramanmaraş, Turkey   Email: maslankurt80@hotmail.com

ABSTRACT

Seventeen years old male patient was admitted to the clinic with complaints of pain in the right eye, reduction of vision, painful eye movements and headache for 10 days. Visual acuity was found Snellen 0.2 on the right eye and 1.0 on the left eye. Anterior segment examination was normal. Fundus examination revealed bilateral chorioretinal fold on the papillo-macular bundle and serous macular detachment on the right eye. Fundus angiography (FA) revealed late macular hyperfluorescence due to leakage. Exudative retinal detachment on the right macula was observed in optical coherence tomography (OCT). Orbital ultrasonography and computed tomography were revealed thickening of the right posterior scleral wall. Investigations did not reveal any other cause of headache or systemic associated autoimmune disease. Oral steroid treatment (metil prednisolon 64 mg/day) was started. It was seen that the left eye also affected at the second week of treatment. OCT revealed bilateral exudative retinal detachment. Treatment was going on. Complaint of decreased visual acuity was recovered one month later, and bilateral exudative retinal detachment resolved. In this article, we aimed to present a case of bilateral idiopathic posterior scleritis and associated exudative retinal detachment and with good response to therapy.

Key words: Posterior scleritis, serous retinal detachment, steroid therapy

Bilateral seröz dekolmanlı arka sklerit olgusu

ÖZET

On yedi yaşında erkek hasta 10 gündür sağ gözünde ağrı, görme azlığı, göz hareketlerinin ağrılı olması ve baş ağrısı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Görme keskinliği sağ gözde 0,2; sol gözde tam olarak bulundu. Ön segment muayenesinde patoloji saptanmadı. Fundus muayenesinde papillo-maküler demet üzerinde bilateral koryoretinal kırışıklıklar mevcuttu. Çekilen fluoreseinli fundus anjiografisinde sol fundusta maküla altında geç dönemde sızıntıya bağlı hiperflöresans izlendi. Optik koherens tomografide (OCT) sağ makülada eksüdatif retina dekolmanı izlendi. Orbital ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde sklera arka duvarında kalınlaşma izlendi. Sistemik araştırmalarda başka bir baş ağrısı etkeni yada ilişkili olabilecek romatolojik bir problem tespit edilemedi. Hastaya prednol 64 mg/gün oral yolla başlandı. İki hafta sonraki kontrolünde sol gözünde de görme azlığı şikâyeti başlamıştı ve muayenede bilateral fundusta kırışıklıklar izlendi. OCT’ de bilateral eksüdatif retina dekolmanı saptandı. Tedaviye devam edildi ve bir ay sonraki kontrolünde görme azlığı şikâyetinin geçtiği ve bilateral eksüdatif retina dekolmanının düzeldiği saptandı. Bu makalede bilateral idiopatik posterior sklerit ve buna bağlı bilateral eksüdatif retina dekolmanı tanısı koyduğumuz ve tedaviye yanıtı iyi olan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Arka sklerit, seröz retina dekolmanı, steroid tedavisi

Dicle Med J  2012;39 (4):575-578

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0204

Cilt 39, Sayı 4 (2012)