ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Collagen cross-linking therapy in patients with keratoconus
Lokman Aslan, Murat Aslankurt, Ahmet Metin Başkan

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Kahramanmaraş, Türkiye Email: lokaslan46@yahoo.com

ABSTRACT

Keratoconus affecting young population is a progressive eye disease. This disease may remain silent until complain of visual impairment is appeared. By using the high-quality imaging techniques disease now can be diagnosed earlier. The goal of keratoconus treatment is to improve visual acuity and to prevent the progression of the disease. Although the previous treatment methods initially provided slightly improvement of visual acuity, could not prevent keratoconus progression. However, collagen cross-link (CCL) treatment both halts the progression of the disease and provides an increased vision. Since the side effect of the treatment is less and implementation is easier, CCL provides an important advantage for these patients and this technique becomes common day by day.

Key words: Keratoconus, cross-linking, cornea.

Keratokonus hastalarında kollajen çapraz bağlama tedavisi

ÖZET

Genç nüfusun etkilendiği keratokonus ilerleyici bir göz hastalığıdır. Hastalık görme azalması şikâyeti ortaya çıkıncaya kadar sessiz kalabilir ve erken dönemde tanı konulamayabilir. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan güncel görüntüleme yöntemleri hastalığa erken tanı koymamıza yardımcı olmaktadır. Keratokonus tedavisinde amaç görmeyi artırmak ve hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Güncel tedavide kullanılan yöntemler başlangıçta görmede artış sağlamakla birlikte hastalığın ilerlemesine etki etmemektedir. Ancak kollajen çapraz bağlama tedavisi görmede artış sağlamakla birlikte hastalığın ilerlemesini de durdurmaktadır. Bu tekniğin uygulanması nispeten kolay ve yan etkilerinin az olması önemli bir avantaj sağlamakta ve tedavide kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Keratokonus, çapraz bağlama, kornea.

Dicle Med J  2012;39 (4):604-608

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0211

Cilt 39, Sayı 4 (2012)