ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Functional pulmonary atresia in newborn
Erkut Öztürk, Yakup Ergül, İbrahim Tanıdır, Ender Ödemiş

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi EAH, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye Email: erkut_ozturk@yahoo.com

ABSTRACT

Functional Pulmonary Atresia (FPA) is a rare clinical condition. In the newborn period, pulmonary valve can not open completely when the pulmonary artery pressure higher than the right ventricle pressure. FPA have to be differentiated than anatomic pulmonary atresia in which ventricules are intact, because of different treatment strategies.

In this article, two FPA cases were presented. They admitted to the hospital with cyanosis. One of them was determined anatomically as normal and the other one had Ebstein Anomaly.

Key words: Newborn, functional pulmonary atresia

Yenidoğanda fonksiyonel pulmoner atrezi

ÖZET

Fonksiyonel pulmoner atrezi (FPA) nadir görülen klinik bir durumdur. Yapısal olarak yenidoğan döneminde pulmoner arter basıncının sağ ventrikül basıncından yüksek olduğu bazı olgularda pulmoner kapağın tam olarak açılmamasıdır. İntakt ventriküllü anatomik pulmoner atrezilerden spesifik tedavi biçimlerinin farklı olmasından dolayı ayırt edilmelidir. Bu yazıda ciltte siyanoz ile başvurarak biri anatomik olarak normal saptanmış, diğerinde Ebstein anomalisi tanısı konulup izlenen iki FPA olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, fonksiyonel pulmoner atrezi

Dicle Med J  2012;39 (4):591-593

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0209

Cilt 39, Sayı 4 (2012)