ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serious complications of epidural anesthesia
Serkan Doğru, Ziya Kaya, Hatice Yılmaz Doğru

 Solhan Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bingöl, Türkiye, Email: srkdgr1@yahoo.com

ABSTRACT

Epidural anesthesia is a well-recognized and identified regional anaesthesia technique in anesthesia practice. First applied at sacral region in 1895 by Cathelin and today it has become a basic regional anaesthesia technique. Frequent application of epidural anesthesia has caused an increase at serious complications like bradycardia, cardiac arrest, neurologic and infective complications. But now, it has become a frequent practice for anesthesiologists under developments in practices and techniques.

We aim to review serious complications of epidural anesthesia within current literatures.

Key words: Epidural anesthesia, complications, neurologic, infectious, spinal hematoma

ÖZET

Epidural anestezi, anestezi uygulamalarında iyi tanınmış ve yer edinmiş bir rejyonel anestezi tekniğidir. İlk kez 1895’te Cathelin tarafından sakral bölgede uygulanmış ve günümüzde temel bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir. Uygulamadaki artış, beraberinde bradikardi, kardiyak arrest, nörolojik ve enfektif komplikasyonlar gibi epidural anestezinin ciddi komplikasyonlarında da artış meydana getirmiş, ancak günümüzde uygulamada ve teknik konusundaki yenilikler neticesinde anestezistler tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir.

Bu derlemede, güncel literatürler eşliğinde epidural anestezinin ciddi komplikasyonlarını incelemeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: Epidural anestezi, komplikasyonlar, nörolojik, enfektif, spinal hematom

 

 

Cilt 39, Sayı 2 (2012)