ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anesthesia management for pregnant patient with Arnold-Chiari malformation type I: A case report
Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Şaban Yalçın, Mehmet Vural

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Şanlıurfa, Türkiye, Evlilikte ikili ölüm

ABSTRACT

The Arnold-Chiari I malformation (ACM) is a congenital anomaly characterized by downward herniation of the cerebellar tonsils into the spinal canal. The anomaly may present in a variety of ways with vague symptoms such as head and limb pains, vertigo, hypoesthesia, weakness in the extremities. Diagnosis is often difficult and therefore delayed. Measurement of intracranial pressure in these patients is an important measure thus precautions shoul be taken for avoidance of increased intracranial pressure. In this case report, we discussed the anesthetic management of a pregnant patient with Arnold Chiari I malformation who underwent an emergency caesarean section.

Key words: Arnold-Chiari malformation, general anesthesia, pregnancy

ÖZET

Arnold-Chiari I malformasyonu (ACM), serebellar tonsillerin aşağıya, spinal kanala doğru herniyasyonu ile karakterize konjenital bir anomalidir. Anomali kendini, baş ve ekstremite ağrıları, vertigo, hipoestezi, ekstremitelerde güçsüzlük gibi silik ve değişik belirtilerle gösterebilir. Tanı genellikle güçtür ve bundan dolayı gecikmiştir. Bu hastalarda intrakranial basınç önemli olup basıncın korunması yönünde tedbir alınmalıdır. Bu olgu sunumunda acil sezeryan operasyonu planlanan Arnold-Chiari I malformasyonlu gebede anestezi yönetimini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Arnold Chiari malformasyonu, genel anestezi, gebelik

 

Cilt 39, Sayı 2 (2012)