ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Left ventricular microfistulization: A rare cause of ischemia in a patient with normal coronary arteries
Cihan Şengül, Ayşegül Sünbül, Ender Semiz, İsmet Dindar

Universal Çamlıca Germany Hospital, Division of Cardiology, İstanbul, Turkey, Email: drcsengul@yahoo.com

ABSTRACT

A 71-year-old woman with chest pain occurring on physical exercise was admitted to cardiology department. Myocardial perfusion scintigraphy revealed inferior and anteroapical segment hypoperfusion. Selective coronary angiography revealed multiple coronary-cameral fistulas originating from the left anterior descending artery and the right coronary artery and emptying into the left ventricle without any significant coronary artery stenosis. Coronary artery fistulas are defined as abnormal communications between a coronary artery and a cardiac chamber or major vessel. Coronary-cameral fistulas terminating in the left ventricle are uncommon. Small fistulas usually do not cause any hemodynamic compromise. However, the larger and multiple fistulas may cause myocardial ischemia ascribed to a coronary steal phenomenon. The best way to manage cameral fistulae is uncertain largely due to the rarity of the condition. In the present case, anti-ischemic medications with metoprolol 50 mg/day provided an uneventful follow-up of six months without any intervention.

Key words: Angiography, ischemia, fistulae

 

ÖZET

Fizik egzersiz esnasında göğüs ağrısı oluşan 71 yaşında bayan hasta kardiyoloji bölümüne başvurdu. Miyokard perfüzyon sintigrafisinde inferior ve anteroapikal segmentlerde hipoperüzyon saptandı. Selektif koroner anjiyografide sol ön inen arter ve sağ koroner arterden köken alan ve önemli koroner arter darlığı yapmadan sol ventriküle boşalan çoklu korono-kameral fistüller saptandı. Koroner arter fistülleri bir koroner arter ile bir kalp odacığı veya büyük damar arasındaki anormal bağlantılar olarak tanımlanır. Sol ventrikülde sonlanan korono-kameral fistüller nadirdir. Küçük fistüller genellikle hemodinamik açıdan tehlike yaratmaz. Fakat daha büyük ve çoklu fistüller koroner çalma fenomenine atfedilen miyokard iskemisine neden olabilirler. Kameral fistüller çok nadir görüldüğü için nasıl en iyi şekilde tedavi edilecekleri belirsizdir. Bu olguda 50 mg/gün metoprolol ile anti-iskemik tedavi yapıldı ve hiçbir girişim yapılmaksızın hasta altı ay olaysız takip edildi.

Anahtar sözcükler: Anjiyografi, iskemi, fistül

Cilt 39, Sayı 2 (2012)