ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Leiomyoma of the breast: A Case report
Tülin Yalta, Ebuzer Bekar, Ferruh Balaban

Trakya Univeristy, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Edirne, Turkey, Email: tdeyalta@gmail.com

ABSTRACT

Leiomyomas are benign smooth muscle neoplasms that are common in the genitourinary and gastrointestinal tracts. They can occur anywhere in the body but are rare in the breast. Here we report a case of leiomyoma in the breast in a 43 years old woman with histological, immünohistochemical characteristics and review the literature.

Key words: Leiomyoma, breast, diagnosis

ÖZET

Leiomiyomlar düz kas selim tümörlerinden olup sıklıkla genitoüriner system ve gastrointestinal sistemde bulunur. Vücutta herhangi başka bir yerde de bulunabilir ancak memede görülmesi nadirdir. Bu yazıda 43 yaşındaki kadında memede oluşan leiomiyom vakası histolojik ve immunokimyasal özellikleri ile birlikte literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar kelimeler: Leiomiyom, meme, tanı

Cilt 39, Sayı 2 (2012)