ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A rare case: Vesicouterine fistula
Selahattin Çalışkan, Hüseyin Kanberoğlu, Mehmet Akyüz, Mustafa Güneş

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye, Email: dr.selahattin@gmail.com

ABSTRACT

Vesicouterine fistula is a communication between the bladder and the uterus. %1-4 of all urogenital fistulas are vesicouterine fıstulas. The prevalence increase all over the world because of the more frequent use of cesarean section. Cystoscopy, cystography, hysterosalpingography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are used in diagnosis of vesicouterine fistula. Treatment options of vesicouterine fistulas are various. These are conservative, medical or surgical treatments. Surgery is the mainstay and definitive treatment of vesicouterine fistulas. We presented a vesicouterine fistula case who was treated with open transvesical-transperitoneal technique.

Key words: Cesarean, fistula, uterus

ÖZET

Vesikouterin fistül mesane ile uterus arasındaki bir oluşumdur. Tüm ürogenital fistüllerin %1-4' ünü oluşturur. Son yıllarda sezaryen ameliyatının sık yapılmasından dolayı prevelansı artmaktadır. Sistoskopi, sistografi, histerosalpingografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda kullanılır. Tedavi seçenekleri çeşitli olup; konservativ, medikal ve cerrahi tedavilerdir. Cerrahi temel ve kesin tedavidir. Bu vakada açık transvesical-transperitoneal teknikle tedavi ettiğimiz vaka sunuldu.

Anahtar kelimeler: Sezaryen, fistül, uterus

Cilt 39, Sayı 2 (2012)