ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The results of transrectal prostate biopsy in patients with low levels of prostate specific antigen
Mehmet Nuri Bodakçi, Yaşar Bozkurt, Murat Atar, Namık Kemal Hatipoğlu, Necmettin Penbegül, Haluk Söylemez, Ahmet Ali Sancaktutar, Kadir Yıldırım, Hüseyin Büyükbayram

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Diyarbakır, Türkiye, E-mail: mehmetbodakci@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to evaluate the results of prostate biopsy of patients who had the prostate-specific antigen (PSA) levels below 4 ng/ml.

Material and methods: The medical records of 63 patients who underwent transrectal prostate biopsy, between January 2005 and December 2011, due to suspicion of prostate cancer with the PSA levels under 4 ng/ml were retrospectively reviewed.

Results: Transrectal Prostate biopsy was performed to 63 patients. Prostate cancer was detected in 12 (19%) patients. The mean value of PSA was 2.5 ng/ml. The Gleason score of Prostate cancer patients was 6,8 (5-7) and the number of positive cores were 3.

Conclusions: The rate of prostate cancer was found as 19% in patients with levels of PSA under 4 ng/ml and this ratio is compatible with the results of previous reports.

Key words: Prostate cancer, prostate-specific antigen, prostate biopsy

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prostat spesifik antijen (PSA) değerleri 4 ng/ml altında olan hastaların prostat biyopsi sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Ocak 2005-Aralık 2011 tarihleri arasında prostat kanseri şüphesi olan ve total PSA değeri 4 ng/ml’nin altında olan 61 hastadan alınan prostat biyopsisinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaşları 41 ile 74 arasında değişen ve PSA ortalaması 2.5 ng/ml olan 63 olguya Transrektal Ultrasonografi (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapıldı. On iki hastada (%19) prostat kanseri tespit edildi. Biyopsi sonucu prostat kanseri olan bu hastaların ortalama Gleason skoru 6.8 (5-7), tümor pozitif kor sayısı ise 3 idi.

Sonuç: Prostat spesifik antijen değeri 4 ng/ml’nin altında olan olgularda kanser oranımız %19 olup, önceki raporlarla uyumlu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Prostat Kanseri, prostat spesifik antijen, prostat biyopsi

Cilt 39, Sayı 2 (2012)