ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The anatomic variations of colon detected by abdominal multi-detector computed tomography
Hatice Gümüş, Suzan Kuday, Cihad Hamidi, Muhammed Sıddık Özdemir, Hakan Önder, Güven Tekbaş, Aslan Bilici

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye, Email: drhaticegumus@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to determine the frequency and clinical importance of anatomic variations of the colon.

Materials and methods: Multi-detector computed tomography (MDCT) of the abdomen for various indications was performed in 1300 patients in radiology department between January 2010 and September 2011 were retrospectively analyzed to investigate the anatomic variations of colon.

Results: The total number of patients undergoing MDCT scans was 1300, of which 640 were female and 660 male. The mean age of patients was 43.02 years (2-92). The number (%) of colons according to their position were as: 34 (% 2,6) anterior and 14 (% 0,9) posterior hepatodiafragmatic, 40 (% 3) interposition of colon between psoas and right kidney, 3 (% 0,2) interposition of colon between psoas and left kidney, 4 (% 0,3) right retrorenal, 16 (% 1,2) left retrorenal, 2 (%0,2) bilateral, 10 (% 0,8) pancreaticogastric, 5 (% 0,4) retrosplenic and 64 (% 4,9) high caecum.

Conclusion: Knowledge of the anatomic variations of colon is important for surgical planning or interventional radiologic procedures. Multi-detector computed tomography allows detailed visualization of these variations.

Key words: The anatomic variations of colon, multi-detector computed tomography, abdominal computed tomography

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı kolonun anatomik varyasyonlarının sıklığını ve klinik önemini belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında, radyoloji bölümünde, farklı nedenlerden dolayı abdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) çekilmiş, 1300 hasta retrospektif olarak, kolonun anatomik varyasyonları açısından incelendi.

Bulgular: ÇKBT çekilmiş 1300 hastanın, 640’ı kadın ve 660’ı erkek idi. Ortalama yaş 43,02 yıl (2-92) idi. Kolon varyasyonlarının sayısı: 34 (% 2,6) anterior, 14 (% 0,9) posterior hepatodiyaframatik, 40 (% 3) sağ böbrek-psoas interpozisyonu, 3 (% 0,2) sol böbrek-psoas interpozisyonu, 4 (% 0,3) sağ retrorenal, 16 (% 1,2) sol retrorenal, 2 (%0,2) bilateral, 10 (% 0,8) pankreatikogastrik, 5 (% 0,4) retosplenik kolon ve 64 (% 4,9) yüksek yerleşimli çekum.

Sonuç: Kolonun anatomik varyasyonlarının bilinmesi cerrahi ve girişimsel radyolojik işlemlerde önemlidir. ÇKBT bu varyasyonların ayrıntılı bir şekilde gösterilmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kolonun anatomik varyasyonları, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, abdomen bilgisayarlı tomografi

Cilt 39, Sayı 2 (2012)