ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Long-term results of percutaneous endoscopic gastrostomies
Murat Çakır, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, İlhan Çiftçi, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Adil Kartal

Selcuk University, Meram Medical Faculty, Department of General Surgery, Konya, Turkey,  Email: drmuratcakir@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: In order to provide enteral nutrition for patients in intensive-care units who cannot be fed orally, we aimed to present our percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) experience, which is a minimally invasive method.

Materials and methods: In this study, 700 patients who applied to our clinic between January 2000 and June 2011 and who had a PEG because they could not be fed orally were retrospectively assessed in terms of indications, complications, and results.

Results: Among these patients, 400 (57%) were male and 300 (43%) were female. Most of the patients with feeding problems had also neurologically caused pathologies. After the PEG, 50 (7.1%) patients had under-skin infections, 18 (2.5%) patients had leakage from the edge of the PEG, and 16 (2.0%) patients had bleeding from the edge of the PEG.

Conclusion: PEG is a secure and effective nutrition method as it can be performed with a minimally invasive procedure and it has low mortality and morbidity.

Key words: Gastrostomy, enteral nutrition, endoscopy

 

Perkütan endoskopik gastrostomi uyguladığımız hastalarda uzun dönem sonuçlarımız

ÖZET

Amaç: Oral gıda alamayan, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara enteral beslenme desteği sağlamak amacıyla minimal invaziv bir metod olan perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2000 - Haziran 2010 tarihleri arasında en az 4 hafta süreyle oral beslenemeyeceği öngörülerek PEG yerleştirilen 700 olgu retrospektif olarak incelendi. Hasta kayıtları endikasyonlar, komplikasyonlar ve sonuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 400’ (% 57) ü erkek, 300’ ü (%43) bayandı. Olguların büyük çoğunluğu nörolojik nedenli patolojilerdi. Tüm hastalarda beslenme problemi vardı. PEG sonrası 50 (%7.1) hastada cilt altı infeksiyonu, 18 (%2.5) hastada PEG kenarından kaçak, 16 (%2.0) hastada PEG kenarından kanama görüldü.

Sonuç: PEG, minimal invaziv bir girişim ile yapılabilmesi, mortalite ve morbiditesinin çok az olması nedeniyle yoğun bakım hastaları için basit, emniyetli ve etkili bir beslenme yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Endoskopik gastrostomi, enteral beslenme, endoskopi

Cilt 39, Sayı 2 (2012)