ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Transient effusive constrictive pericarditis
Erkan Ayhan, Turgay Işık, Hüseyin Uyarel, Mehmet Ergelen

Balıkesir University, School Of Medicine, Department of Cardiology, Balıkesir, Turkey Email: erkayh@gmail.com

ABSTRACT

Constrictive pericarditis is a rare complication which occurs after coronary bypass grafting operation. Classic constrictive pericarditis after cardiac operation coronary bypass grafting operation is considered to be progressive and irreversible, for which definitive therapy is a pericardiectomy. Herein, we reported a transient form of constrictive pericarditis that resolves without surgical intervention.

Key words: Complication, coronary bypass graft operation, transient constrictive pericarditis

Transient effusive constrictive pericarditis

ÖZET

Koroner bypass greft cerrahisi sonrası konstriktif perikardit gelişmesi nadir bir komplikasyondur. Kardiyak cerrahi koroner bypass greft cerrahisi sonrası gelişen klasik konstriktif perikardit ilerleyici ve geri dönüşümsüz seyirlidir ve kesin tedavisi perikardiyektomidir. Bu yazıda cerrahi müdahele olmaksızın düzelen konstriktif perikarditin geçici formunu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Komplikasyon, koroner by-pass greft operasyonu, geçici konstriktif perikardit

Dicle Med J  2012;39 (4):571-574

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0203

Cilt 39, Sayı 4 (2012)