ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Gynecologic laparoscopy in patients with prior renal transplantation: 3 cases
Murat Özekinci, Cem Yaşar Sanhal, İnanç Mendilcioğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Konyaaltı, Antalya, Türkiye Email: cemsanhal@yahoo.com

ABSTRACT

The number of patients with end stage renal disease who underwent renal transplantation are getting higher every year. And of course, this situation results in an increase in this group, facing a surgery indicated problem. Laparoscopic management of benign and even malign gynecologic pathologies offers a number of clearly defined benefits when compared with laparotomy. Randomized and retrospective studies suggest that laparoscopy provides lower estimated blood loss, shorter hospital stay, and fewer postoperative complications with an improved quality of life and faster return of normal functioning. Here, we report 3 cases with prior renal transplantation, who were treated with laparoscopy, which is an uncommon treatment strategy.

Key words: Renal, transplantation, laparoscopy, gynecology

Böbrek transplantasyonlu hastalarda jinekolojik laparoskopi: 3 olgu

ÖZET

Böbrek transplantasyonu operasyonu geçiren son dönem böbrek hastalığı olan vaka sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu hasta populasyonundaki artış özellikle operasyonun endike olduğu durumların da sayıca artışı anlamına gelmektedir. Literatür incelendiğinde, laparotomiye göre daha az kan kaybı, daha az hastanede kalım süresi ve daha az postoperatif komplikasyon oranı gibi avantajları randomize kontrollü çalışmalarla da kanıtlanmış olan laparoskopinin, böbrek nakilli hastaların jinekolojik cerrahi tedavisinde kullanımına dair verinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu vaka serisinde renal transplantasyon yapılmış olan 3 hastada, tedavi seçeneği olarak çok sık tercih edilmeyen laparoskopik cerrahi yönetimi sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Böbrek, nakil, laparoskopi, jinekoloji

Dicle Med J  2012;39 (4):585-586

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0207

Cilt 39, Sayı 4 (2012)