ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma
Ahmet Pergel, Remzi Adnan Akdoğan, İbrahim Aydın

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye, Email: pergelahmet@hotmail.com

ABSTRACT

Isolated perforation of the jejunum, following blunt abdominal trauma, is extremely rare. These injuries are difficult to diagnose because initial clinical signs are frequently nonspecific and a delay in treatment increases mortality and morbidity of the patients. Conventional radiograms are often inadequate for diagnosing this subset of trauma. For an accurate and timely diagnosis, the possibility of bowel perforation and the need for repeated examinations should be kept in mind. Herein, we present a 28-year-old man with isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma.

Key words: Blunt abdominal trauma, isolated jejunal perforation, early diagnosis

Künt karın travması sonrası gelişen izole jejunum perforasyonu

ÖZET

Künt karın travmasına bağlı izole jejunum perforasyonu oldukça nadirdir. Klinik bulgular başlangıçta genellikle spesifik olmadığından tanısı güçtür. Bu nedenle tedavisi geciken hastalarda mortalite ve morbidite riski artar. Bu tip travmalarda klasik radyolojik yöntemler tanı açısından yetersizdir. Erken tanı açısından barsak perforasyonu ihtimalinin düşünülmesi ve tekrarlayan muayeneler önemlidir. Burada künt karın travmasına bağlı izole jejunum perforasyonu gelişen 28 yaşında erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Künt karın travması, izole jejunum perforasyonu, erken tanı.

Dicle Med J  2012;39 (4):425-427

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0172

Cilt 39, Sayı 3 (2012)